Oproep oude coöperatieve aandelen

TERUG NAAR OVERZICHT

Dit bericht is een laatste oproep in de reeks van oproepen die reeds in het verleden werden gedaan in diverse  kranten , Visie en En Marche  en tevens op de website van Arcopar  CVBA "in vereffening".


Indien  u nog in het bezit bent  van aandelen op naam met een waarde van 500 BEF of 1.000 BEF. en onderschreven voor 01/01/1976 in één van de 28 regionale coöperatieve vennootschappen  uit onderstaande lijst en niet voldaan heeft aan de toestemmingsvereisten inzake volstorting zoals vastgelegd in de  akte van fusie zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering dd 1/10/1990 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad  van 24/10/1990 kan u zich aanbieden als schuldeiser in de vereffening van ARCOPAR cvba.


Lijst van de betreffende regionale coöperatieven :

 • Action coopérative Mons-Borinage - Mons
 • Antwerpse Arbeiderscoöperatie - Antwerpen
 • Brugse Arbeiderscoöperatie - Brugge
 • Christelijke Arbeiderscoöperatie - Brussel
 • Christen Coöperatief verbond - Kortrijk
 • Coöperatief verbond van het arrondissement Roeselare -Tielt - Roeselare
 • Coopérative Chrétienne de l'arrondissement Mouscron-Comines - Mouscron
 • Coopérative Ouvrière du pays d'Ath-Lessines-Enghien - Ath
 • De Biekorf - Oudenaarde
 • De Volksmacht - Mechelen
 • Door het volk - Voor het volk - Oostende
 • Hand in hand - Ieper
 • Het Volk van Leuven - Leuven
 • Kempische Arbeiderscoöperatie - Turnhout
 • La Carolorégienne - Charleroi
 • La Luxembourgeoise - Luxembourg
 • La Namuroise - Namur
 • La Thudinienne - Thuin
 • Land van Dendermonde - Dendermonde
 • Le Travail - Tournai
 • Les coopérateurs prévoyants du centre - La Louvière
 • Limburgse coöperatie - Hasselt
 • Meetjeslandse Volkswelvaart - Eeklo 
 • Patria - Nivelles
 • Travail et prévoyance - Liège
 • Volkswelvaart - Gent
 • Volkswelzijn - Aalst
 • Wase Arbeiderscoöperatie - Sint-Niklaas


Gelieve daartoe een gehandtekende aanvraag te sturen  met het bewijs van het effect in uw bezit naar  Arcopar CVBA "in vereffening", Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart en uw bankrekeningnummer.


De schuldeisers die zich niet hebben gemeld voor het einde van de vereffening zullen daarna het beschikbare dividend uit de vereffening kunnen opvragen via de Centrale Effecten- en Depositokas.


Voor meer info  tel 02/2465053

TERUG NAAR OVERZICHT