Garantieregeling Arco: Beslissing Raad van State DD. 15/01/2014

TERUG NAAR OVERZICHT

Op  15 januari 2014 heeft de Raad van State, Franstalige kamer, zich uitgesproken over de zaken ingediend door enkele partijen. Net zoals de Nederlandstalige kamer van de Raad van State in haar arrest van 25 maart 2013 een prejudiciële vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof en de overige middelen verwerpt, worden in de arresten die vandaag zijn uitgesproken eveneens twee gelijkaardige prejudiciële vragen gesteld, te weten, in welke mate de staatswaarborg ten gunste van de particuliere houders van deelbewijzen van een erkende coöperatieve vennootschap een discriminatie vormt ten opzichte van andere categorieën van aandeelhouders, meer in het bijzonder, aandeelhouders van andere kredietmaatschappijen, pensioenfondsen en hun begunstigden en gemeenten als aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding.


Wanneer het Grondwettelijk Hof zich hierover zal uitspreken is op heden niet gekend.

TERUG NAAR OVERZICHT