Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ARCOPAR cvba "in vereffening"
op 27 juni 2019 om 15 uur 

TERUG NAAR OVERZICHT

ARCOPAR CVBA in vereffening

Urbain Britsierslaan 5

1030 SCHAARBEEK

RPR Brussel 0442.733.140

 

 

De vennoten worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te willen bijwonen op donderdag 27 juni 2019 om 15.00 uur, om er over de hiernavolgende omschreven agendapunten te beraadslagen. De vergadering gaat door in het Bluepoint, Conference & Business Centre , Bd. A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.


 Agenda :

 

  1. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2018-2019.
  2. Verslag van het college van vereffenaars over de vereffeningsactiviteiten met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
  3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2018-2019.

 

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering dienen de vennoten hun voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen per ondertekende brief of per ondertekende fax te melden aan de vennootschap. Om geldig te zijn moet deze melding op de zetel van de vennootschap (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, fax. 02/246.50.01) toekomen in voormelde vorm, ten laatste op 24 juni 2019 met vermelding van het adres van de betreffende vennoot en zijn/haar aandeelhoudersnummer. Teneinde een optimale organisatie van de vergadering te kunnen bekomen en deze zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij de vennoten evenwel om zich zo snel als mogelijk op voormelde wijze aan te melden.

 

De vennoten mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen, zij het enkel door een andere vennoot. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

 

Onthaal van de vennoten en ondertekening van de aanwezigheidslijst: van 13 uur 30 tot

14 uur 45.  Benodigde documenten: identiteitskaart.  Start van de vergadering: 15 uur 00.


College van vereffenaars

TERUG NAAR OVERZICHT